Ružomberský hlas
  • Sobota 22. jún 2024
  • 0:0:0
  • Online:

RUŽOMBEROK (md, foto archív) - Súkromná základná umelecká škola (SZUŠ) Jánoš vyhlásila v týchto dňoch v poradí 11. ročník regionálnej súťažnej prehliadky výtvarných prác detí a mládeže s názvom Liptov 2017. Organizátori sa tento rok rozhodli pre tému Prírodné krásy Liptova. „Cieľom súťaže je, aby deti rozvíjali svoj vzťah k nášmu rodnému regiónu prostredníctvom zobrazenia prírodných krás a zaujímavostí z regiónu Liptov. Taktiež chceme, aby spoznávali, aké sú zvyky a tradície v tomto regióne a popri tom rozvíjali svoje nadanie a tvorivosť,“ povedala zástupkyňa riaditeľky SZUŠ Jánoš Terézia Zemková.

Téma súťaže by mala podľa organizátorov odzrkadľovať to, ako súťažiaci vnímajú prírodné krásy Liptova v súčasnosti alebo v minulosti, reálnu krajinu, svet rastlín, vtákov, živočíchov, rýb alebo svet fantázie. Taktiež môžu interpretovať diela umelcov, ktorí vo svojich dielach zobrazovali Liptov alebo sa môžu venovať obľúbeným miestam na Liptove.
„Keďže je Liptov úzko spojený s prírodou, tak sme sa rozhodli pre tohtoročný názov Prírodné krásy Liptova. Téma dáva väčší priestor k predstavivosti, fantázii a vyjadreniu svojho dojmu z liptovskej prírody,“ doplnila Zemková.
Súťažné kategórie sú rozdelené do dvoch skupín – základné školy a základné umelecké školy. V základných školách sú kategórie od 6 do 8 rokov, od 9 do 12 rokov a od 13 do 16 rokov. Súkromné základné umelecké školy sú rozdelené do troch kategórii – od 4 do 7 rokov , od 8 do 12 rokov a od 13 do 16 rokov.
Prijaté budú individuálne či kolektívne práce nepresahujúce formát A1, vyhotovené ľubovoľnou plošnou alebo priestorovou technikou, ako napríklad kresba, maľba, grafika, počítačová grafika, koláž, keramika, kombinované techniky s využitím nových a netradičných materiálov, multimediálna tvorba. Každý autor môže zaslať maximálne dve nepaspartované práce, ktoré neboli súčasťou inej výtvarnej súťaže.
Ako ďalej vysvetlila Zemková, odborná porota hodnotí dodržanie a vystihnutie témy, primeranosť zvolenej techniky, výtvarnú úroveň práce a originalitu. Tie práce, ktoré nebudú spĺňať uvedené požiadavky, nebudú do súťaže zaradené.
Do výtvarnej súťaže Liptov 2017 sa môže zapojiť každý žiak základnej alebo základnej umeleckej školy, ktorého prácu zašle jeho škola najneskôr do 24. februára 2017 na adresu: SZUŠ Jánoš, Mostová 4, 034 01 Ružomberok. Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže spojené s vernisážou výstavy a ocenením víťazov je naplánované na 5. apríla 2017 v Synagóge v Ružomberku. Výstava potrvá do 27. apríla 2017. Súťaž sa uskutoční s finančnou podporou mesta Ružomberok.
Bližšie informácie sú k dispozícii na internetovej stránke www.skolajanos.sk alebo na sutazliptov@skolajanos.sk.

Vyhľadávanie

Sobota 22. jún 2024
0:0:0
Online: