Ružomberský hlas
  • Pondelok 15. júl 2024
  • 0:0:0
  • Online:
  • Ružomberok
  • Aktuality
  • 25. január 2024
  • 9663

V nasledujúcich riadkoch informujeme o dianí v regióne rozsiahlejšou formou. Dozviete sa všetko dôležité z udalostí – minulých aj budúcich (pripravovaných) – v okrese Ružomberok. Ide o výber z rubriky "Stalo sa. Stane sa?", ktorú sme uverejnili v Ružomberskom hlase č.1/2024.

x Ružomberok v prvých záberoch filmu svetoznámeho tvorcu Nigela Marvena. Živé stretnutie s hlucháňom hôrnym v oblasti Smrekovice - Skalnej Alpy v Ružomberskom okrese a mestskom katastri patrilo k prvým záberom dokumentu svetoznámeho tvorcu filmov o divokej prírode Nigela Marvena. Premiéru filmu Divoké Slovensko odvysielala Dvojka RTVS 1. januára. Marven je známy pre svoj osobitý štýl, inovatívne programy a entuziazmus, je popularizátorom živého sveta, za svoju tvorbu získal viacero ocenení. Film propaguje prírodné krásy Slovenska, faunu aj flóru, s Marvenom spolupracovali najlepší slovenskí filmári a fotografi prírody. Dokumentárny film by ste mali nájsť v archíve televíznej stanice.

x Novou prednostkou okresného úradu Ingrid Dávidíková. 15. decembra 2023 sa novou prednostkou Okresného úradu v Ružomberku stala Ingrid Dávidíková. Pred časom pôsobila na ružomberskom úrade práce. Na pozíciu ju vymenovala vláda na návrh ministra vnútra, podobne ako ďalších 32 prednostov okresných úradov. Funkciu prednostu do 14. decembra zastával Radoslav Salák.

x Pamätné dosky na Brestovej. V sedle Brestová pri kríži boli inštalované a požehnané pamätné dosky. Predstavujú pamätník na ľudí, ktorí sa obetovali a trpeli počas totality za svoju vieru. Blízko cesty I/59 tak nájdete dve tabule, jednou si uctili kňaza, politického väzňa a mučeníka za vieru Ladislava Stolárika, druhá tabula je venovaná ďalším hrdinom viery, ktorí boli prenasledovaní, väznení, mučení a popravení pre vernosť viere a pre ideály slobody a demokracie. Ide o aktivitu rodáka z Valaskej Dubovej Vladimíra Mišalu a sponzorov. Informuje o tom stránka Za lepšiu budúcnosť obce Valaská Dubová na sociálnej sieti.

x Knižnica v múzeu. Liptovské múzeum otvorí tento rok zrekonštruovanú knižnicu. Ako uvádzajú pracovníci múzea, knižnica poskytne starým knižným zväzkom a tlačiam bezpečný domov: „Obsahovať bude moderné vzduchové systémy, aby bola za každého počasia zachovaná rovnaká vlhkosť aj teplota vzduchu. V takýchto podmienkach budú cenné zbierky ochránené a vždy pripravené pre bádateľov.“

x Požadoval opravu Za kláštorom. Mestský poslanec Ján Kuráň znovu poukázal na potrebu rekonštrukcie ulice Za kláštorom. „Je to veľmi frekventovaná cesta, ktorá je skutočne už v havarijnom stave. Žiadam, aby táto úprava bola zrealizovaná v jarných mesiacoch, keď sa schváli rozpočet mesta,“ poznamenal. Z radnice dostal prísľub, že opravu urobia počas roka.

x Vodohospodári chystajú protipovodňovú investíciu v Sliačoch. Enviroportál zverejnil v informačnom systéme EIA zámer vybudovania protipovodňovej ochrany Liptovských Sliačov v prvej etape, ktorý predložil Slovenský vodohospodársky podnik. Podnik chystá spevnenie koryta potoka v Nižnom Sliači v dĺžke takmer kilometer. Koryto by malo zniesť prietok na úrovni päťdesiatročnej vody. Okrem protipovodňovej ochrany je zámerom aj spevnenie brehov proti zosuvu. Investícia predstavuje sumu 2,5 milióna eur, termín prác odhadujú na tento a budúci rok. Vodohospodári tak reagujú na opakujúce sa povodňové stavy v obci, naposledy bola významnejšia povodeň v Liptovských Sliačoch v roku 2020.

x Top Dievča okresu. Centrum voľného času Elán organizuje 1. ročník súťaže Top Dievča okresu Ružomberok. Do súťaže sa môžu prihlásiť dievčatá narodené v rokoch 2007–2009. Súťaž bude v máji a miesto konania bude včas známe podľa počtu súťažiacich. Výberové kolá sa v prípade veľkého počtu prihlásených dievčat uskutočnia počas jarných prázdnin (19. - 23. 2.). Pokyny k výberovým kolám budú zaslané priamo súťažiacim a ich rodičom/zákonným zástupcom. Podrobné organizačné pokyny k priebehu finálového kola, časový rozpis programu, pokyny k nácviku a priestorovým skúškam a ostatné dôležité informácie budú zaslané finalistkám do konca marca 2024. Podujatie bude verejné. Prihlášku podpísanú rodičom alebo zákonným zástupcom je potrebné doručiť najneskôr do 31. januára na adresu cvcrbkkultura@gmail.com. Prijatie prihlášky mailom bude obratom potvrdené. Prihlášku nájdete na internetovej stránke Mesta Ružomberok.

x Dotácia na učebné pomôcky. Mesto Ružomberok prosí rodičov detí a žiakov, ktorí majú záujem o dotáciu na učebné pomôcky v materskej škole (predškoláci) a v základnej škole v druhom polroku školského roka 2023/2024, aby si do 2. februára 2024 obnovili na ÚPSVaR Ružomberok potvrdenie o poberaní príspevku v hmotnej núdzi alebo životného minima. S potvrdením je potrebné sa dostaviť na Oddelenie školstva, športu a mládeže MsÚ, č. dverí 17.

x Prehliadka súčasných severských filmov. Kino Kultúra Ružomberok pripravuje v termíne 28. 1. – 31. 1. už tradičnú filmovú prehliadku, ktorá vás zavedie do fascinujúceho sveta severských filmov. Pod názvom SCANDI vám predstaví pestrý výber piatich severských klenotov, ktoré pobavia, zahrejú srdce a vtiahnu do neskutočných príbehov.

x Ako bude Cyklokorytnička križovať hlavnú cestu? Poslanec Vojtech Macko požadoval opravu výtlkov vo Vlkolínci a osadenie spomaľovačov a značiek na Cyklokorytničke. Z mesta dostal stanovisko, že požiadavku na opravu zaslali na krajský pamiatkový úrad a v decembri ešte nedostali odpoveď. Požiadavka na spomaľovače na Cyklokorytničke mesto prerokovalo s dopravným inšpektorátom, ktorý situáciu ohľadne upokojenia dopravy odporučil riešiť s Občianskym združením Bajkom. „Niečo podobné sa bude realizovať v rámci rekonštrukcie cesty I/59 medzi Osadou a Korytnicou, kde na cyklotrasu v križovaní s cestou umiestnia stĺpiky. Tie donútia cyklistu zosadnúť z bicykla a prejsť cez cestu pešo. Môžeme sa inšpirovať týmto riešením, pretože obyčajný spomaľovač by nebol efektívny,“ poznamenal Dávid Žerebák z mestského úradu.

Vyhľadávanie

Pondelok 15. júl 2024
0:0:0
Online: