Ružomberský hlas
  • Pondelok 15. júl 2024
  • 0:0:0
  • Online:

Za niečo nadprirodzené označil riaditeľ Strednej odbornej školy polytechnickej Pavol Moravčík udalosť, ktorá škole priniesla vybavenosť, o ktorej sa im ani nesnívalo. Na účet školy v minulom roku pristálo takmer 126 tisíc eur z dedičstva Kanaďana so slovenskými koreňmi Louisa Johna Gazdaricu.

„V septembri 2021 nás navštívila pani Mary Gazdarica, ktorá je vykonávateľkou závetu po svojom bratovi Louisovi. Oznámila nám, že jej brat odkázal našej škole finančný obnos. Podmienkou bolo, že tieto peniaze využijeme na rozvoj školy a dostaneme ich nie priamo, ale prostredníctvom nadácie, ktorá sídli v Banskej Bystrici. Aj keď sme túto informáciu brali s istou rezervou, predsa sme si spoločne sadli a dali na papier všetko, čo by sme za darované peniaze chceli pre školu kúpiť, či urobiť, a tak zlepšiť podmienky na vzdelávanie našich žiakov i na prácu učiteľov. Na účet školy sme dostali peniaze prostredníctvom Nadácie Zdravé mesto Banská Bystrica. Vypracovali sme projekt a po odsúhlasení správnou radou nadácie sme ich použili,“ priblížil sled udalostí riaditeľ.

Na čo použili peniaze? Za peniaze z dedičstva zmodernizovali vybavenie učební o nábytok, PC techniku a interaktívne tabule. „Taktiež sme vybudovali jazykovú učebňu, dovybavili chemické a elektrotechnické laboratórium, vybudovali laboratórium strojárstva a obstarali autodiagnostiku a náradie do školského autoservisu,“ vymenoval P. Moravčík. Z peňazí ďalej kúpili zváraciu techniku a príslušenstvo do zváračskej školy a časť peňazí investovali do vyškolenia zváračského technológa. Vybudovali tie tiež PLC pracovisko pre vyučovanie mechatronikov, nakúpili 3D tlačiareň a gravírovací stroj, vybudovali počítačovú učebňu v priestoroch praktického vyučovania a opravili sústruhy.

„Je to dar z jasného neba, ktorý poskytol aj škole v Banskej Bystrici. Aj keď som pána Gazdaricu v živote nevidel, som za tento dar nesmierne vďačný Je samozrejmé, že na to, aby sa z našej školy stala moderná vzdelávacia inštitúcia, nestačí ju len vybaviť novými školskými lavicami či modernou technikou. Treba na to predovšetkým ľudí, ktorí svoju prácu budú vykonávať so zanietením a so snahou odovzdať svojim žiakom čo najviac vedomostí a zručností. Práve v tomto vidíme odkaz pána Gazdaricu, ktorý sa budeme snažiť napĺňať. Vieme, že práve týmto svojím veľkorysým skutkom nám na to pomohol vytvoriť podmienky. Veríme, že ho nesklameme,“ zdôraznil P. Moravčík.

Nezabudol na Revúce. Keďže rodičia Louisa Gazdaricu pochádzali z Liptovských Revúc, podľa závetu sa ušlo aj tamojšej základnej škole. Tam peniaze na zveľadenie školy dostali vo viacerých tranžiach už v minulosti. Prvý finančný dar z pozostalosti brata Cyrila daroval pán Gazdarica v roku 2009 vo výške 43 tisíc a o dva roky neskôr 18 tisíc eur prostredníctvom Komunitnej nadácie Liptov. Tieto prostriedky v Revúcach použili na zriadenie a vybavenie učební fyziky – chémie a jazykovej, nákup literatúry, učebných pomôcok...

V roku 2021 im zo závetu daroval sumu 63 tisíc prostredníctvom už spomínanej bystrickej nadácie. V učebniach za tento obnos vymenili staré tabule za keramické interaktívne, doplnili audiotechniku, zakúpili zariadenie na prácu a relax do oddelenia školskej družiny. Najmenších potešila nová šatňa v materskej škole, k tomu ešte vymaľovali učebne, telocvičňu a školskú jedáleň. „Darovať niekomu vyše 124 tisíc eur je obdivuhodný čin. A to naša škola nebola jedinou obdarovanou. Myslím si, že pán Gazdarica to urobil z vďačnosti a úcty k svojim rodičom, ktorí nemali možnosť na Slovensku študovať a za prácou museli odísť do Kanady. Nech už boli pohnútky darovania akékoľvek, bol to veľký čin a z našej strany patrí Louisovi Gazdaricovi a jeho rodine veľká vďaka,“ podotkla riaditeľka ZŠ s MŠ L. Revúce Dana Fričová.

Kto bol Louis John Gazdarica? Gazdarica sa narodil v meste Tilley v kanadskej provincii Alberta v roku 1931 rodičom Stephenovi a Marii ako druhý syn z piatich detí. Vyštudoval University of Alberta v Edmontone. Počas dlhej učiteľskej kariéry pôsobil na mnohých miestach, pričom sa špecializoval na francúzštinu. Exceloval v športoch, napríklad v boxe strednej váhy. Vo voľnom čase veľa čítal, diskutoval, plynule rozprával slovensky, francúzsky, nemecky a španielsky. Miloval vidiecky život a so svojím bratom Cyrilom farmárčil. Rodičia sa v ňom a v súrodencoch od narodenia snažili vypestovať túžbu poznať rodnú krajinu svojich rodičov a pomáhať jej. S radosťou podporoval slovenské školstvo. Za jeho filantropické cítenie ho medailou ocenil aj prezident Slovenskej republiky. Zomrel v roku 2016 vo veku 85 rokov.

Vyhľadávanie

Pondelok 15. júl 2024
0:0:0
Online: