Ružomberský hlas
  • Pondelok 27. máj 2024
  • 0:0:0
  • Online:

Národný týždeň manželstva (NTM) začína už o 13. februára. Uskutoční sa už tradične vo valentínskom týždni od pondelka do nedele; tento rok je to v termíne 13.- 19. februára. NTM propaguje manželstvo ako vzácnu hodnotu, ktorá obohacuje jednotlivcov aj celú spoločnosť. Prináša párom inšpiratívne podnety pre ich vzťah, pripravuje a ponúka zaujímavé aktivity na národnej aj lokálnej úrovni s cieľom podnietiť dvojice venovať svojmu vzťahu náležitú pozornosť.

Ak má byť vzťah dostatočne pevný, aby odolal prichádzajúcim nástrahám, vyžaduje primeranú starostlivosť. Jedným zo zámerov je povzbudiť manželské dvojice k tomu, aby svoj vzťah urobili svojou prioritou a oddelili si dostatok času pre prehĺbenie vzájomnej blízkosti. NTM je pozitívna iniciatíva, ktorá pripomína dôležité hodnoty a zásady, na ktorých stoja dlhodobé vzťahy. NTM je súčasťou medzinárodného združenia The Marriage Week International, avšak na Slovensku (podobne ako v každej ďalšej členskej krajine) funguje ako autonómny projekt.

Nosným motívom NTM je myšlienka, že „Dobré manželstvo nie je samozrejmosť, ale vzťah, o ktorý sa potrebujeme starať“. Bez ohľadu na vek, kultúrne či akékoľvek iné pozadie, každý z nás si svoj pohľad na vzťah muža a ženy z niečoho poskladal. O manželstve okolo nás „pláva“ množstvo odkazov. Niektoré zanechali generácie pred nami, iné celebrity či odborníci a zasa ďalšími nás ovplyvnili rodičia aj kultúra, v ktorej žijeme. A takisto všetci tí, ktorí v manželstve sú, určitým spôsobom o manželstve nejaký signál vysielajú. Tým ako žijú, aj ako o manželstve hovoria, vyjadrujú svoje presvedčenia. Život a tiež spôsob, ako ho žijeme, je plný odkazov. Pritom zďaleka nie všetky odkazy sú iba pozitívne či nasledovaniahodné. Mnohé patria do kategórie mýtov. Stojí za to trocha to preskúmať. A k tomu nás nabáda téma či heslo aktuálneho ročníka Národného týždňa manželstva, ktorý nesie jednoduchý, a tak trocha tajuplný názov „Odkaz ...“.

Jedným zo spôsobov, ako je možné viditeľne sa prepojiť s myšlienkou a odkazom Národného týždňa manželstva je malý odznak s logom NTM, ktorý je možné získať cez webovú stránku NTM. Aj takto je možné vyjadriť, že manželstvo je dôležité a určite stojí za to, aby mu bola venovaná náležitá pozornosť. Viac informácií o Národnom týždni manželstva na celom Slovensku nájdete na www.ntm.sk. 

Aj NTM tím v Ružomberku pre Vás pripravujeme tieto rôzne a zaujímavé podujatia: Na Valentína v utorok to bude pre jednotlivé párymožná romantická prechádzka s odkazom v kostole na Kalvárii. V stredu v aule Katolíckej univerzity o 18:00 premietneme francúzsku komédiu “Moje najdrahšie deti”. V štvrtok v evanjelickom kostole tiež o 18:00j to bude zase koncert chvál zo Spoločenstva pri KU.

Takou hlavnou časťou celého týždňa bude “Večer pre dvoch” s chutnou večerou, živou klasickou hudbou ako aj zaujímavými aktivitami pre jednotlivé páry. Táto akcia sa uskutoční v sobotu v kolibe Richtárka v Čutkovskej doline od 17:00. Týždeň NTM v Ružomberku bude zakončený v nedeľu popoludní rodinným korčuľovaním pre páry spolu aj s deťmi v Čutkovej.

Na všetky podujatia je dobrovoľné vstupné, okrem soboty, kde vstupné je 35 € pre pár a kde bude potrebné sa aj dopredu prihlásiť. Na jednotlivé akcie sú srdečne pozvané nielen manželské páry, ale aj snúbenci. Viac o jednotlivých podujatiach aj na plagáte v Ružomberskom hlase, ktorý je náš mediálny partner ako aj na webstránke mesta www.ruzomberok.sk, email: info@ruzomberok.eu, príp. sramojulius@gmail.com.

(Tlačová správa Koordinačného tímu Národného týždňa manželstva 2023)

Vyhľadávanie

Pondelok 27. máj 2024
0:0:0
Online: