Ružomberský hlas
  • Nedeľa 25. február 2024
  • 0:0:0
  • Online:

RUŽOMBEROK (js, foto msú) - Vašim voleným zástupcom v mestskom parlamente – poslancom sme opäť pripravili priestor na vyjadrenie. V tomto roku budú odpovedať na otázku či je podľa nich Ružomberok dobrým miestom pre život. Postupne oslovíme všetkých poslancov, ich odpovede sa dočítate v nasledujúcich riadkoch.
ANNA ŠANOBOVÁ
"Áno, podľa mňa je Ružomberok dobrým miestom pre život. Predurčuje ho k tomu výhodná strategická poloha, jestvujúci priemysel a krásna okolitá príroda. Aby však prišli do Ružomberka bývať ďalší obyvatelia je potrebné vytvoriť vhodné podmienky na to, aby mali kde pracovať, bývať a aby tu našli príjemne prostredie, v ktorom sa budú dobre cítiť a kde budú môcť tráviť svoj voľný čas. Myslím si, že sa v minulosti týmto dôležitým hľadiskám venovalo málo pozornosti a razancie, čoho dôsledky pretrvávajú dodnes. Bola pre rozvoj mesta a zamestnanosti určite veľká škoda, že sa v čase, keď sa rozhodovalo o privatizačných procesoch v bývalom areáli Texicom nedostalo vedenie mesta do rozhodovacích procesov. Na tomto území mal byť priemyselný areál Ružomberka, ktorý by bol v súčasnosti už určite zaplnený stredne veľkými firmami, ktoré by za pomoci mesta zabezpečovali priestor na rozvoj zamestnanosti. Otázka bývania je pre každého prioritou a momentálne plne zamestnáva vede-nie mesta. Verím, že sa podarí projekty rozvoja IBV a ďalšieho bývania v Ružomberku zrealizovať, no žiaľ zameškané veci sa už ťažko dobiehajú. Každý túži po príjemnom prostredí, v ktorom sa dobre cíti a môže relaxovať. Myslím si, že v tejto oblasti by mali mestu viac pomáhať silné podniky, ktorým mesto výrazne vychádza v ústrety. Za odplatu by mali výraznejšie pomáhať pri budovaní miest oddychu a relaxu pre obyvateľov."

Vyhľadávanie

Nedeľa 25. február 2024
0:0:0
Online: