Ružomberský hlas
  • Sobota 22. jún 2024
  • 0:0:0
  • Online:
  • Ružomberok
  • Kultúra
  • 20. január 2023
  • 649

V galériách, ateliéroch a štúdiách v Ružomberku a Liptovskom Mikuláši vzniká dokumentárny cyklus rozhovorov s názvom Výtvarné umenie Liptova. Tvorcom dokumentu je ružomberské občianske združenie Kultúrny servis, ktoré sa cyklom snaží o osvetu výtvarníckeho prostredia a podhubia na Liptove.

Moderátorom dokumentárneho cyklu je Viktor Mydlo, ktorý je predsedom združenia a taktiež autorom dokumentu. „Naše združenie sa dlhodobo snaží o osvetu umenia a kultúry či už tej profesionálnej alebo aj neprofesionálnej. Máme za to, že je to predovšetkým kultúra, ktorá nás vychováva ku láske k hodnotám, estetike a inteligencii,“ povedal Mydlo pre Ružomberský hlas. V jednotlivých dieloch dokumentu budú mať možnosť diváci vidieť rozhovory s Rastislavom Moldom, kunsthistorikom Liptovského múzea, Marcelou Palanovou, riaditeľkou Liptovského kultúrneho strediska ale aj napríklad s významnou historičkou umenia a niekdajšou riaditeľkou Slovenskej národnej galérie Katarínou Bajcurovou.

„Diely sú rozdelené podľa tém tak, aby divák sledovaním všetkých dielov získal podľa možností čo najkompletnejšiu predstavu o vývoji výtvarného umenia na Liptove, o jeho napojení na liptovské prostredie, o jeho významných osobnostiach a aj o výtvarnom školstve, ktoré vytvára dôležité podhubie pre vznik profesionálneho aj neprofesionálneho výtvarného umenia,“ dodal Mydlo. Kultúrny servis pôsobí na Liptove od roku 2016 a medzi najvýznamnejšie aktivity združenia patrí najmä zorganizovanie výstavy japonského umelca Shinji Takine-ho v Ružomberku v roku 2017. Dokumentárny cyklus finančne podporil Žilinský samosprávny kraj.

Vyhľadávanie

Sobota 22. jún 2024
0:0:0
Online: