Ružomberský hlas
  • Pondelok 15. júl 2024
  • 0:0:0
  • Online:

V predvianočnej atmosfére sa uskutočnilo druhé zasadnutie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) v aktuálnom volebnom období. V úvode rokovania krajského parlamentu v pondelok 19. decembra 2022 skauti priniesli betlehemské svetlo. Potom traja poslanci, ktorí neboli prítomní na ustanovujúcom slávnostnom zasadnutí v priestoroch Sobášneho paláca v Bytči, zložili sľub. Bol medzi nimi aj poslanec za Okres Ružomberok Karol Javorka.

Štyri poslanecké kluby. Predsedníčka ŽSK Erika Jurinová informovala o vytvorení štyroch poslaneckých klubov, ktoré budú pôsobiť v zastupiteľstve. V akých kluboch budú pôsobiť piati zvolení poslanci nášho okresu, sa dočítate na konci článku. Rovnako v nej uvádzame aj členstvo poslancov v jednotlivých komisiách, ktoré Zastupiteľstvo ŽSK odsúhlasilo.

Aké komisie sú zriadené? Pre úplnosť dodávame, že v tomto volebnom období sú zriadené nasledovné komisie: Mandátová komisia, Finančná komisia, Komisia zriadená v zmysle ústavného zákona NR SR č. 354/2004 Z.z, o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov, Komisia zdravotníctva, Komisia dopravy, Komisia kultúry, Komisia regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a životného prostredia, Komisia sociálnej pomoci a rodiny, Komisia školstva a športu.

Výbory pre otázky zamestnanosti. Poslanci schválili aj zástupcov ŽSK do výborov pre otázky zamestnanosti zriadených úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny. V jedenásťčlennom výbore sú dvaja zástupcovia ŽSK, ktorý vo výboroch môže zastupovať nielen poslanec zastupiteľstva, ale aj odborník z oblasti sociálnych vecí a služieb zamestnanosti. Pre územný obvod Ružomberok bol zvolený Ľubomír Kubáň, ktorý pred zvolením za primátora Ružomberka pracoval ako riaditeľ tamojšieho úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Spomedzi poslancov bol za tento územný obvod do výboru schválený Ján Bednárik.

Požiarno evakuačný výťah v Trojlístku. V rámci bodu Interpelácie sa Ľubomír Kubáň za všetkých poslancov z Okresu Ružomberok venoval téme požiarneho evakuačnému výťahu v Centre sociálnych služieb Trojlístok v Ružomberku. „V roku 2022 pri úpravách rozpočtu ŽSK bola schválená investičná akcia vybudovanie požiarneho evakuačného výťahu z nákladného výťahu v Centre sociálnych služieb Trojlístok v Ružomberku. Schválená investičná akcia bola krytá aj finančne. Investičná akcia sa nemohla realizovať v tomto roku z dôvodu nárastu cien vstupných materiálov, niekoľko mesačného spracovávanie projektovej dokumentácie a z časových dôvodov už nebolo možné vykonať verejné obstarávanie,“ uviedol Ľubomír Kubáň.

Z dôvodu nezrealizovania potrebnej investičnej akcie v roku 2022 požiadal, aby (najmä z technických a bezpečnostných dôvodov) bola zaradená do tohtoročného investičného plánu ŽSK.

Členstvo poslancov za Okres Ružomberok v poslaneckých kluboch a komisiách: Martin Baran - Spravodlivý kraj, komisia regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a životného prostredia; Ján Bednárik - KDH a nezávislí, komisia dopravy; Karol Javorka - HLAS – SD, komisia zdravotníctva; Róbert Kolár - Spravodlivý kraj, finančná komisia; Ľubomír Kubáň - Spravodlivý kraj, komisia kultúry.


Vyhľadávanie

Pondelok 15. júl 2024
0:0:0
Online: