Ružomberský hlas
  • Štvrtok 1. jún 2023
  • 0:0:0
  • Online:

RUŽOMBEROK (Marius Korčák, foto Miroslav Zontág) - Rybárom dobre známy, ale „bežným mešťanom“ už oveľa menej, kút blízkeho okolia Ružomberka - kaskáda, tzv. Jamborov prah na Váhu pri Liskovej. Prečo Jamborov? Ide o českého konštruktéra tohto hydrotechnického zariadenia, využívaného na viacerých slovenských tokoch, v tomto variante jediného v Liptove. Jeho hlavnou úlohou je zásobovanie papierenskej výroby vodou.
Ani sa mi nechce veriť, že začiatkom 60. rokov sme tu s kamarátmi behali popri vode a pod skalami do rúk lovili hlaváče či na udičky s lúčnym koníkom na háčiku jalčeky. Okrem toho sme cez Vysoké brehy a pereje pod nimi podnikali vodácke preteky na pneumatikách z nákladných áut až do Rybárpoľa. Rovnako neskôr do nového koryta bol presmerovaný aj tok niekdajšieho vyhľadávaného miesta na kúpanie, zvaného Kňažka. Všetko koncom 70. rokov muselo ustúpiť výstavbe novej celulózky, drevoskladu a nadväzujúcich technologických zariadení.
Aj keď Jamborov prah a jeho okolie môže len ťažko konkurovať niekdajšej scenérii meandrov Váhu pri Parížovciach, Dechtároch či Sokolčí, predsa má svoje čaro a určite sa oplatí prísť sem na prechádzku. Hlavne tok nad prahom je prechodným domovom divých kačíc, ktoré sa práve v tomto čase ukazujú so svojím potomstvom. Nechýbajú rodiny labutí a ak máme trochu šťastia, zočíme i vydru. Počas letných podvečerov a pri nízkych prietokoch máme možnosť pozorovať pstruhy márne sa snažiace prekonať vodnú bariéru. Jej výška a silný prúd im, žiaľ, nedovolí dostať sa na neresiská pri Ivachnovej a Bešeňovej. Pomohol by rybochod? Ťažko jednoznačne povedať. Zrejme len v súbehu s malou vodnou elektrárňou.
Ešte dodajme, že dolnoliptovskí rybári uvážlivo hospodária i na tomto úseku začínajúcom prahom a končiacim cestným mostom pri železničnej stanici. Rovnako aj na revíre od „vyrovnávačky“ v Bešeňovej po Rybársku krčmu v Ivachnovej. Aj tu sa loví systémom „chyť a pusť“. Okrem toho samotný „Jamborák“ je vyhláseným zimoviskom rýb so zákazom lovu v novembri a decembri. Všetky spomínané opatrenia predstavujú zásadné zmeny v chápaní rybárstva, ktoré hovoria úplne o niečom inom ako je len plnenie mrazničiek.

Vyhľadávanie

Štvrtok 1. jún 2023
0:0:0
Online: