Ružomberský hlas
  • Sobota 22. jún 2024
  • 0:0:0
  • Online:

RUŽOMBEROK (XXX, Michaela Milá, foto FB/Katolícka univerzita) - O tom, že vo štvrtok 24. februára sa zmenil svet, je ťažké vôbec sa zmieňovať. Všetci to vidíme, sledujeme, prežívame. Strach, hnev, neistota, bezmocnosť a zúfalstvo sú len niektoré z emócií, ktorými si prechádzame. Ale je tu aj ľudskosť, ľútosť, súcit, spolupatričnosť a láskavosť. Aj v našom meste od začiatku vojny na Ukrajine začali vznikať mnohé možnosti pomoci ľuďom na úteku. Tým, ktorí zažili oveľa viac strachu a nešťastia, ako si my len ťažko dokážeme predstaviť. V tejto neopísateľnej situácii aj Ružomberok pomáha.
Prvá bola žena s dvomi deťmi
Na začiatku marca nás hovorca mesta Viktor Mydlo informoval, že Mesto Ružomberok vďaka daru od spoločnosti Eco-Investment zriadilo núdzové ubytovanie pre ľudí utekajúcich pred vojenským konfliktom na Ukrajine: „K dispozícii má 51 plne vybavených lôžok v ubytovni na ulici Bystrická cesta 1. Ubytovňa bola zriadená a pripravená v piatok 25. februára. Prvá rodina, ktorá bola v ubytovni ubytovaná, dorazila nasledujúci deň. Bola to žena s dvomi deťmi vo veku 8 a 14 rokov z Kyjevskej oblasti.“ Od toho dňa sa lôžka postupne zapĺňali novými utečencami. K prvému marcu ich bolo ubytovaných 27, z toho bolo šesť detí. „Ubytovaní majú k dispozícií varenú stravu dvakrát denne, zabezpečovanú kuchyňou, ktorá sa nachádza priamo v budove ubytovne. K dispozícií sú aj suché raňajky a iná strava (croisanty, káva...),“ informoval V. Mydlo.
Spomenul, že významnou zložkou tohto procesu je iniciatíva Ružomberčania pomáhajú Ružomberčanom, ktorá sa prednostne stará o vybavovanie materiálnych zbierok: „Na rozdiel od iných miest, Ružomberok nerobí celoplošnú zbierku, ale snaží sa menšie zbierky adresne zvolávať v čase, keď je to nutné. Druhou významnou súčasťou sú pedagógovia a predstavitelia Katolíckej univerzity, ktorí ponúkajú svoje služby (sociálna práca, sociálna intervencia, psychologické poradenstvo...). Treťou významnou, ak nie aj najvýznamnejšou časťou je ukrajinská komunita študentov v Ružomberku, ktorí dobrovoľne ponúkajú svoje schopnosti najmä na poli prekladateľstva, sprevádzania, pomoci v rodnom jazyku, asimilácii...“
Opýtajte sa vopred čo treba
Od začiatku marca mesto zriadilo aj transparentný účet, ktorý bude v nasledujúcich týždňoch slúžiť na finančnú zbierku pre ľudí, ktorí utekajú pred vojenským konfliktom a sú ubytovaní v Ružomberku. Číslo, ktorého pohyby si kedykoľvek viete overiť na stránke www.transparentneucty.sk, nájdete v závere tohto článku. Hneď v prvý deň založenia účtu sa podarilo vyzbierať viac ako 3 600 eur, v utorok 8. marca večer bolo na ňom 10 420 eur. Peniaze budú použité na nákup liekov, zdravotníckeho materiálu, dezinfekcie, bielizne a iných potrebných vecí.
Viceprimátor Michal Lazár tento týždeň okrem vyššie spomínaných skutočností uviedol aj to, že nemalou mierou v humanitárnej misii pomáhajú aj základné školy, ktoré prostredníctvom svojich zbierok hromadia finančnú a materiálnu pomoc.
Zbierku na pomoc ľuďom z Ukrajiny robí aj Spišská katolícka charita. Ak chcete týchto ľudí materiálne podporiť, veci môžete odovzdať na ulici sv. Anny 21. Pri každej takejto zbierke je najlepšie sa vopred informovať, čo momentálne chýba, a čo, naopak, teraz nosiť netreba, aby sa dary zbytočne nehromadili. Kontakt na charitu: 044/432 53 14, 0904 501 417.
Jednotný formulár na pomoc
S cieľom čo najadresnejšej pomoci ľuďom, ktorí utekajú do Ružomberka z vojnou postihnutej Ukrajiny vznikla spolupráca medzi Mestom Ružomberok, Katolíckou univerzitou a facebookovou skupinou Ružomberčania pomáhajú Ružomberčanom. „Vytvoril sa jednotný formulár, ktorý keď vypíšete, tak my budeme vedieť, čo môžete poskytnúť na účely humanitárnej pomoci a v prípade, že to bude nutné, budeme vás kontaktovať. Toto je pre nás najjednoduchšia oficiálna výzva ku zbierke, preto ak máte chuť pomôcť tým, ktorí nasledujúce dni/týždne strávia v Ružomberku, urobte to formou vypísania formuláru a pridania sa do skupiny Ružomberčania pomáhajú Ružomberčanom,“ uvádza Mesto Ružomberok. Odkaz na formulár pre dobrovoľníkov takisto nájdete v závere tohto článku.
Zbierku trvalých potravín, vody, plienok a diek zorganizoval 27. februára aj Miestny spolok Slovenského červeného kríža Lisková. Zbierku hygienických potrieb, plienok, trvanlivých potravín, teplých ponožiek a diek zas zorganizoval 2. marca Miestny spolok Slovenského Červeného kríža Martinček v spolupráci s obcou: „Súčasný vývoj situácie u našich susedov na Ukrajine sa bezprostredne dotýka aj nás – občanov obce Martinček. Prioritou Červeného kríža je zmierňovať utrpenie ľudí. A preto MS SČK v spolupráci s vedením obce zmobilizovali svoje ľudské a materiálne kapacity a zorganizovali zbierku potravín, hygienických potrieb, ale aj prikrývok a diek. Naša podpora a pomoc bola konkrétne zameraná na študentov študujúcich na Katolíckej univerzite v Ružomberku, ich najbližších príbuzných, ktorých vojnový konflikt dostal do náročnej životnej situácie bez ohľadu na národnosť. Veľké poďakovanie patrí všetkým občanom Martinčeka, ako aj širšieho okolia (Likavky, Ružomberka), ktorým nie je ľahostajná situácia na Ukrajine a ktorí sa zapojili do materiálnej zbierky.“ Zbierku organizuje tiež Rada pre práva dieťaťa. Kontaktná osoba pre odber v Ružomberku je Katarína Scheerová (0908 351 177).
Univerzita už využila všetky kapacity ubytovania
Katolícka univerzita v Ružomberku takisto vyjadruje solidaritu a podporu ukrajinským študentom a ich blízkym pri zvládaní dopadov tejto ťažkej situácie a je pripravená pomôcť im. Priebežne monitoruje aktuálnu situáciu i potreby: „Naša podpora a pomoc bude v prípade potreby zameraná na všetkých študentov a zamestnancov, ktorých vojnový konflikt dostal do náročnej životnej situácie bez ohľadu na národnosť. Budeme komunikovať s partnerskými univerzitami a akademickými inštitúciami na Ukrajine o možnostiach adresnej pomoci a o posilnení spolupráce. Vedenie KU bude podporovať iniciatívy fakúlt na pomoc Ukrajine. Pri zabezpečovaní pomoci utečencom z Ukrajiny KU už od začiatku krízy aktívne spolupracujeme s Mestom Ružomberok a ďalšími inštitúciami, ktoré organizujú pomoc Ukrajine, a v tejto spolupráci budeme pokračovať.“
Vedenie KU na svojom zasadnutí v pondelok 28. 2. zriadilo Koordinačný výbor KU, ktorý v utorok 1. marca prijal tieto opatrenia na pomoc ukrajinským študentom: 1. Ubytovanie blízkych rodinných príslušníkov: „KU momentálne (k 7. 3.) využila všetky svoje dostupné kapacitné možnosti, ktoré ponúkla ako pomoc pri ubytovaní najbližších rodinných príslušníkov študentov v našich študentských domovoch KU (na zabezpečenie núdzového ubytovania odídencov z Ukrajiny);“ 2. Mapovanie potrieb ukrajinských študentov: „Na našej univerzite študuje 313 študentov z Ukrajiny. Fakultní koordinátori, ktorí zastupujú jednotlivé fakulty, zabezpečia komunikáciu s ukrajinskými študentmi KU, zmapujú ich potreby súvisiace s ubytovaním najbližších rodinných príslušníkov, ako aj ich aktuálne potreby v sociálnej, finančnej alebo študijnej oblasti, a pomôžu so zabezpečením individuálneho poradenstva;“ 3. Sociálna, materiálna a finančná pomoc: „Uvažujeme o konkrétnych formách sociálnej a materiálnej pomoci, najmä v podobe odpustenia poplatkov za ubytovanie, za nadštandardnú dĺžku štúdia a v podobe mimoriadneho sociálneho štipendia v sociálne odôvodnených prípadoch. Vyzývame všetkých k solidarite, aby sa naša podpora dostala adresne tým, ktorí ju objektívne najviac potrebujú. Budeme sa usilovať hľadať kontakty na podnikateľský sektor a zabezpečiť pre ukrajinských študentov možnosť práce alebo brigád popri štúdiu. Budeme tiež v prípade požiadaviek vyhľadávať pracovné príležitosti aj pre blízkych rodinných príslušníkov ukrajinských študentov.“
Úrad práce pomôže nájsť zamestnanie
V pondelok tohto týždňa sa predstavitelia mesta stretli s dobrovoľníkmi a zástupcami Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Ružomberku: „Ako iste viete, Ružomberok patrí medzi tie mestá, ktoré poskytli a stále poskytujú utekajúcim Ukrajincom strechu nad hlavou. Vzhľadom na fakt, že mnohí utekajúci túžia po zamestnaní, aby sa dokázali postaviť na nohy, je dôležité riešiť aj ich situáciu z hľadiska zamestnania. Sme radi, že do našej snahy o poskytnutie bezpečného miesta v Ružomberku sa iniciatívne zapojil aj Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a pomáha mnohým v ich prvých krokoch na Slovensku. Riaditeľ úradu práce v Ružomberku Ľubomír Kubáň previedol dobrovoľníkov všetkým potrebným a budúci týždeň sa vyslanci tejto inštitúcie stretnú s ľuďmi v ružomberskej ubytovni, aby im poskytli všetky potrebné informácie a podali pomocnú ruku v snahe nájsť si zamestnanie, stabilizovať svoju situáciu a mnohým možno aj začať nový život,“ v utorok informovalo Mesto Ružomberok.
Ako už bolo aj vyššie spomínané, pokiaľ sa zaujímate o konkrétnu pomoc ľuďom z Ukrajiny, najlepšie je vyplniť formulár alebo sa pridať do facebookovej skupiny Ružomberčania pomáhajú Ružomberčanom. Tam s najväčšou pravdepodobnosťou nájdete najaktuálnejšie informácie o tom, čo je momentálne potrebné, a takisto aj priebežné zhrnutie toho, čo sa v posledných dňoch v rámci pomoci ľuďom na úteku podarilo zrealizovať......................
...................... (celý článok nájdete v Ružomberskom hlase č.5/2022) .........................
(poznámka: symbol "XXX" na začiatku článku znamená, že príspevok nie je zverejnený v plnom znení)

Vyhľadávanie

Sobota 22. jún 2024
0:0:0
Online: