Ružomberský hlas
  • Streda 27. september 2023
  • 0:0:0
  • Online:

BRATISLAVA/RUŽOMBEROK - (Ján Sokolský, foto rkhlas) - V decembri ministerstvo obrany ohlásilo v regióne Liptova viaceré investície. Aj keď tieto zámery pomenovali, podrobnejšie informácie sme pre vás zisťovali až teraz. S hovorkyňou ministerstva Martinou Kovaľ Kakaščíkovou sme sa rozprávali o financovaní rekonštrukcie hotela Granit na Smrekovici. Rezort na obnovu v prospech tohto vysokohorského areálu vyčlenil pol milióna eur. Malo by to byť prínosom pre zamestnancov ministerstva, ale aj pre širokú verejnosť.
Prečo sa ministerstvo rozhodlo investovať práve do tohto jedinečného areálu v Ružomberskom okrese?
„V rámci rezortnej akciovej spoločnosti HOREZZA si investície v súčasnosti najviac vyžaduje práve Hotel Granit Smrekovica. Je nevyhnutné systémovo riešiť a stabilizovať stav jeho infraštruktúry a budov tak, aby bol hotel schopný plnohodnotne poskytovať služby, o ktoré je obrovský záujem najmä počas letnej turistickej sezóny.“
Atraktivitu územia či už v lete, ale aj v zime samozrejme nenamietame. Čo si však môžeme plastickejšie predstaviť pod pojmom rekonštrukcia? Aké práce v hoteli zrealizujete?
„V najbližšom období plánujeme investovať do oblasti infraštruktúry, konkrétne do vodných stavieb. Plánovaná je tiež oprava striech jednotlivých budov, revízia hromozvodov a celkový audit rozvodových sieti hotelového rezortu. V druhej polovici roka chce spoločnosť HOREZZA iniciovať tiež komplexný projekt zameraný na ekologizáciu a zefektívnenie energetických nákladov hotela. To umožní ďalšie investičné aktivity v prospech rozšírenia portfólia doplnkových služieb pre hostí, napríklad wellness.“
Teraz nachvíľu odbočíme otázkou, ktorá sa netýka hotela. Šušká sa aj o ďalšom rozvoji samotného areálu na Smrekovici v gescii ministerstva. Zakladajú sa tieto reči na pravde?
„Áno. Pokiaľ ide o rozvojové projekty, na jar plánujeme začať rekonštrukciou aktuálne nevyužívanej budovy v centrálnej časti areálu, ktorá by mala slúžiť ako nová gastronomická prevádzka pre ubytovaných hostí, ale aj neubytovaným turistom. Súčasťou rekonštruovanej budovy bude aj takzvaná útulňa pre turistov, ktorí prechádzajú hrebeňom Veľkej Fatry. Na jar plánujeme tiež rekonštrukciu zrubového domu, ktorý je v súčasnosti mimo prevádzky, nakoľko evidujeme nárast záujmu hostí o tento typ ubytovania.“
Takže vo Veľkej Fatre pribudne ďalšia útulňa. Zaujímavý počin. Ak by ste však mali zhodnotiť, čo má byť celkovým výsledkom revitalizačných prác v najvyššom obývanom mieste v okrese?
„Naším cieľom je zvýšiť štandard aktuálne ponúkaných služieb pre ubytovaných, ako aj neubytovaných hostí, vrátane systému efektívneho využívania energetických zdrojov či spoľahlivého internetového pripojenia. Hotel potrebuje vytvoriť lepšie zázemie pre ubytovaných a zatraktívniť ponuku pre nových hostí, a to aj prostredníctvom nových možností, ako tráviť čas počas ich pobytu.“
Bude hotel po rekonštrukcii aj naďalej slúžiť širokej verejnosti?
„Prirodzene, hotel budú naďalej slúžiť aj verejnosti. V prvom kroku sa zmení práve kvalita služieb tak, aby hotel nezaostával za štandardom, na ktorý sú turisti zvyknutí z iných obľúbených zariadení či už v Jasnej alebo vo Vysokých Tatrách. V druhom kroku budeme rozširovať ponuku služieb hotela v nadväznosti na obrovský potenciál, ktorý Veľká Fatra ponúka, ako i záujem ľudí, ktorý takisto naberá na intenzite.“
Má rezort obrany aj nejaké iné plány so Smrekovicou, máme teraz na mysli lyžiarske stredisko, majetkovo-právne vysporiadanie územia s prihliadnutím na ochranu prírody v území a podobne?
„K tomu, aby spoločnosť mohla naplno rozvinúť svoje investičné zámery, je potrebné mať jasné majetkovo-právne vzťahy pozemkov v okolí budov, ako i samotnej príjazdovej cesty. V tomto smere je vedenie spoločnosti v kontakte s mestom Ružomberok. Zámerom je otvoriť dialóg so všetkými subjektami, ktoré ..........................
...
(celý článok sme uverejnili v Ružomberskom hlase č.2/2022)

Vyhľadávanie

Streda 27. september 2023
0:0:0
Online: