Ružomberský hlas
  • Pondelok 4. december 2023
  • 0:0:0
  • Online:

RUŽOMBEROK (Michaela Milá, foto ku.sk) - Univerzitná knižnica Katolíckej univerzity je momentálne prístupná svojim návštevníkom v režime „základ“ – a teda bez preukazovania imunitného statusu čitateľov. Otvorená je každý pracovný deň v čase 10:00 – 15:00. „Od polovice februára začína na Katolíckej univerzite letný semester. Uvidíme, aká bude pandemická situácia, od toho sa budú odvíjať aj sprievodné aktivity v knižnici. Zatiaľ pripravujeme už tradičný Týždeň slovenských knižníc, ktorý orientujeme do online prostredia a vzhľadom na pozitívnu odozvu Virtuálneho knižného kalendára, pripravujeme jeho druhý ročník. Určite nebudú chýbať skúšobné prístupy k elektronickým informačným zdrojom. Na záver apríla (26. - 28. 4.) po úspešnom 1. ročníku multižánrového festivalu Unium, pripravuje Katolícka univerzita jeho druhý ročník. Literárna sekcia i sekcia výtvarného umenia bude opäť prezentovaná aj v priestoroch našej knižnice,“ o podujatiach v UK KU nám povedala jej riaditeľka Katarína Matušková.

Vyhľadávanie

Pondelok 4. december 2023
0:0:0
Online: