Ružomberský hlas
  • Pondelok 4. december 2023
  • 0:0:0
  • Online:

RUŽOMBEROK (js, foto msú) - Vašim voleným zástupcom v mestskom parlamente – poslancom sme opäť pripravili priestor na vyjadrenie. V tomto roku budú odpovedať na otázku či je podľa nich Ružomberok dobrým miestom pre život. Postupne oslovíme všetkých poslancov, ich odpovede sa dočítate v nasledujúcich riadkoch.
PETER ŠTUPÁK
"V Ružomberku som sa narodil a žijem tu celý život. Za tie roky som spoznal Ružomberok v tom najlepšom, ale aj v horšom svetle. Aj napriek tomu, že situácia v meste nebola vždy ideálna, žijem v Ružomberku rád a nevedel by som si predstaviť žiť nikde inde. Verím, že podobne sa cíti aj väč-šina mojich rovesníkov. Zdieľame veselé spomienky z detstva, ktorého veľkú časť tvorila nádherná liptovská príroda a tradície. Preto viem, že je Ružomberok dobrým miestom pre môj život.
Dôležitejšia otázka ale je, či je Ružomberok dobrým miestom aj pre život mladých ľudí? Každý z nás si určite uvedomuje, že v mladých ľuďoch je budúcnosť Ružomberka. Po-trebujeme ich elán, zapálenie a čerstvý pohľad na vec. Je úlohou nás, staršej generácie Ružomberčanov, aby sme dokázali mladých ľudí v meste motivovať k tomu, aby tu chceli zostať, byť aktívni v sociálnom a v politickom živote. Prial by som si, aby si aj mladí ľudia mohli vytvárať pekné spomienky na život v našom meste. Dokážme vytvoriť z Ružomberka dobré miesto aj pre budúce generácie!"

Vyhľadávanie

Pondelok 4. december 2023
0:0:0
Online: