Ružomberský hlas
  • Streda 27. september 2023
  • 0:0:0
  • Online:

RUŽOMBEROK (js, foto msú) - Vašim voleným zástupcom v mestskom parlamente – poslancom sme opäť pripravili priestor na vyjadrenie. V tomto roku budú odpovedať na otázku či je podľa nich Ružomberok dobrým miestom pre život. Postupne oslovíme všetkých poslancov, ich odpovede sa dočítate v nasledujúcich riadkoch.
JANKA ŠTREITOVÁ
"Spokojnosť s bývaním a kvalita života je závislá od priorít, ktoré si zvolíme. To platí aj o živote a bývaní v našom meste. Kritériá na hodnotenie sú základné potreby - adekvátne zamestnanie, zdravotná starostlivosť, sieť materských škôl, respektíve vzdelávacích a rozvojových zariadení pre deti, obchody, dostatočné športové a kultúrne vyžitie, inštitúcie a úrady, sociálne služby. Ďalšie, nemenej závažné kritériá, sú prostredie a vzťahy. Pre Slovákov, Ružomberčanov nevynímajúc, je dôležitá blízkosť rodiny, dobré susedské a komunitné vzťahy. Ružomberok je mesto ležiace vo venci hôr, krásnej prírode, čo nepochybne uzná každý. Druhou stranou mince krásneho prostredia je fakt, že Ružomberok leží na križovatke dvoch hlavných ciest smerujúcich juh - sever a západ - východ. Dlho čaká naše mesto na „jednoduché“ riešenie, výstavbu diaľnice. Čo bolo niekedy výhodou, sa vplyvom prudkého rozvoju automobilovej dopravy, stalo pre Ružomberok nevýhodou, negatívne ovplyvňuje životné prostredie a znižuje kredit dobrého bývania. Na základe tejto krátkej úvahy moja odpoveď znie: „Ružomberok je dobré mesto na bývanie“. Čo je dobré, môže sa zlepšiť. K tomu, aby sa i moje hodnotenie posunulo o stupeň vyššie, je potrebné venovať pozornosť a riešiť čistotu mesta, údržbu komunikácii, likvidáciu alebo rekonštrukciu schátraných objektov, výstavbu nájomných bytov. Je to úloha mesta robiť rozumné rozhodnutia v prospech rozvoja, v prospech obyvateľov mesta a v čo najkratšom čase ich realizovať. Ale aj nás všetkých. Každý z nás môžeme prispieť minimálne k tomu, aby bolo mesto čistejšie. Je to naše mesto, ako sa oň budeme starať, tak sa nám v ňom bude žiť."

Vyhľadávanie

Streda 27. september 2023
0:0:0
Online: