Ružomberský hlas
  • Štvrtok 1. jún 2023
  • 0:0:0
  • Online:

Ani primátor Ružomberka Michal Slašťan sa už nemohol dlhšie prizerať stále sa šíriacemu dymu z komína tehelne spoločnosti Wienerberger - Slovenské tehelne na Bystrickej ceste v Ružomberku. Neúnosný zápach, ktorý sa stále šíri na obyvateľov Ružomberka každý deň, ba dokonca má miestami stupňujúcu tendenciu, vyústil do napísania a odoslania varovného listu. Dnes (utorok, 5. júna) v skorých ranných hodinách odišiel z ružomberskej radnice list na hlavičkovom papiere prvého muža mesta s týmto obsahom: "Vzhľadom na opakujúci sa kritický stav životného prostredia – šíriaci sa neznesiteľný zápach z prevádzky WIenerberger Slovenské tehelne v Ružomberok, Vás ako primátor mesta dôrazne žiadam o okamžité zjednanie nápravy tak, aby ďalej nedochádzalo k znečisťovaniu ovzdušia, životného prostredia a ohrozovaniu zdravotného stavu občanov nášho mesta. V prípade, že do 24 hodín nedôjde k náprave , spoločne s vedením mesta pristúpime k reštrikčným opatreniam a krokom v rámci platnej legislatívy." - podpísaný Michal Slašťan, primátor Ružomberka. List održalo nielen vedenie tehelne v Ružomberku, ale aj centrála spoločnosti v Zlatých Moravciach a Inšpekcia životného prostredia v Žiline.
(red)

Vyhľadávanie

Štvrtok 1. jún 2023
0:0:0
Online: